Logoped

 • Je strokovnjak, ki se ukvarja s preprečevanjem in odpravljanjem vseh vrst govorno-jezikovnih težav.
 • Govorno-jezikovne težave se pojavljajo tako na  področju jezika, artikulacije, ritma in tempa, glasu, branja in pisanja.
 • Njegova osnovna vloga je v rehabilitaciji in izboljšanju komunikacije, ki posamezniku omogoča lažje vključevanje v ožje in širše okolje.

Delo logopeda

Delo logopeda obsega:

 •  preventivne dejavnosti (preprečevanje govorno-jezikovnih težav),
 •  diagnosticiranje oziroma prepoznavanje govorno-jezikovnih težav in težav v komunikaciji,
 •  rehabilitacijo oziroma terapijo govorno-jezikovnih težav in komunikacije.

Logoped sodeluje v multidisciplinarnem timu (učitelji, šolska svetovalna služba, starši, zunanje institucije), kjer poroča o svojih odkritjih, diagnozi, prognozi in načrtovani obravnavi.

Logopedske obravnave na naši šoli

Logopedske obravnave na naši šoli potekajo individualno, 1-2 krat tedensko, glede na potrebe učenca.

Pri delu uporabljamo različne metode, tehnike in didaktične pripomočke, preko katerih skušamo izboljšati zlasti naslednja področja:

 • motoriko govoril,
 • slušno pozornost, spomin, prepoznavanje, zaznavanje
 • izboljšanje izreke,
 • ritem,
 • fonološko zavedanje,
 • besedni zaklad,
 • strukturo povedi,
 • branje in pisanje.

Ob doseganju teh ciljev urimo tudi druga področja, kot so grafomotorika, koordinacija, pozornost in koncentracija, vizualna pozornost, splošna znanja itn.

(Skupno 1.288 obiskov, današnjih obiskov 1)