BILO JE …

Najpomembnejše prelomnice v razvoju naše šole:

1970

20. julija 1970 je bilo posvetovanje o ustanovitvi oddelkov posebne osnovne šole pri OŠ Ormož. V šolskem letu 1970/71 se je zaradi adaptacijskih del na Hardeku pouk pričel  4. novembra 1970. Do takrat so učenci obiskovali matične šole. 20.novembra 1970 je bila organizirana slovesnost ob otvoritvi. 1. razred je obiskovalo 18 učencev, razdeljenih v 2 oddelka. Šola je delovala pod pedagoškim vodstvom Posebne osnovne šole Ptuj.

1971

V šolskem letu 1971/72 so se v mesecu marcu vsi 4 oddelki preselili v stare prostore vrtca pri pošti. Na enem izmed sestankov je bilo govora o možnostih osamosvojitve POŠ in potrebah po gradnji novih prostorov.

1977

V šolskem letu 1977/78 je bilo na šoli 122 učencev – prvič so bili na šoli vsi razredi, od 1. do 8. razreda. Sredi meseca decembra je bila opravljena selitev v nove prostore. Otvoritev nove šole je bila ob dnevu republike, 25. 11. 1977.

1978

V šolskem letu 1978/79 se je močno razširilo tudi delo v interesnih dejavnostih, saj je bilo končno na razpolago dovolj prostora. V tem letu je bil na skupščini občine Ormož sprejet sklep, da se šola s prilagojenim predmetnikom in učnim načrtom loči od osnovne šole in se osamosvoji. Začele so se priprave na ta pomemben dogodek.

1980

1. 2. 1980 je začela šola delovati popolnoma samostojno. V šolskem letu 1980/81 je bil prvič uradno priznan oddelek podaljšanega bivanja. S 1. 10. 1980 je OIS Ormož začela sofinancirati oddelek za delovno usposabljanje, ki ga je obiskovalo 7 učencev. Učenci, ki so zaključili 8.razred, so se imeli prvič možnost vključiti v nadaljnje izobraževanje – v skrajšane programe usmerjenega izobraževanja.

1981

V šolskem letu 1981/82 je bila šola organizator polfinala republiških športnih iger z žogo za naše šole

1986

Dan šole ob zaključku šolskega leta 1985/86 je bil prvi dan odprtih vrat na šoli. Namenjen je bil vsem občanom, ki so si želeli ogledati in spoznati delo na šoli.

1989

Potekala je aktivna prenova učnih načrtov. V šolskem letu 1989/90 je bila vložena potreba po odprtju razvojnega oddelka oziroma predšolskega pripravljalnega razreda.

1990

V mesecu maju leta 1990 so se v občini pojavljale težnje po zaprtju šole zaradi upadanja števila učencev. V tem šolskem letu je bila glavna novost pisno ocenjevanje, sledili so trimestri.

1994

V šolskem letu 1994/95 so se oddelki DU-delovnega usposabljanja preimenujejo v OVI- oddelke vzgoje in izobraževanja. Delati začnejo po novih Programih vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami.

2007

V šolskem letu 2007/08 je v mesecu maju prvič potekalo NPZ- nacionalno preverjanje znanja, ki so ga opravljali tudi naši učenci.

2008

V šolskem letu 2008/09 je bila naša šola organizator regijskih iger Specialne olimpijade.

2009

V maju šolskega leta 2009/10 je bila šola organizator atletskega regijskega tekmovanja OŠPP. Oblikovali smo vizijo šole.

Seveda se je vsa leta našega obstoja zgodilo še marsikaj, o čemer pričajo besede, zapisane v šolski kroniki.

(Skupno 444 obiskov, današnjih obiskov 1)