Upravni organ šole je svet zavoda. Svet sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki staršev. Svet zavoda bo odločitve sprejemal skladno s Pravili o delovanju šole in Poslovnikom o delovanju Sveta zavoda.

Pristojnosti Sveta zavoda so:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja vzgojno izobraževalnega zavoda,
 • sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Poslovnik Sveta zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož.

Predstavniki Sveta zavoda Osnovne šole Stanka Vraza so:

1. Predstavniki ustanoviteljev:

 • Tina ERHATIČ,
 • Jožef ŠTERMAN,
 • Viktorija LUKMAN.

2. Predstavniki staršev:

 • Tamara MESAREC,
 • Halyna MASTEN VOYTOVYCH,
 • Domen HREN.

3. Predstavniki delavcev šole:

 • Urška VODUŠEK,
 • Tadeja OZMEC,
 • Nataša KOZEL
 • Martina HEBAR,
 • Eva LORENČIČ.
(Skupno 451 obiskov, današnjih obiskov 1)