V šolskem letu 2022/2023 izvajamo v 7., 8. in 9. razredu izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE.

 

IZBIRNI PREDMETI 

Učenec izbere en predmet. Šola ponudi najmanj en izbirni predmet iz družboslovno humanističnega in enega iz naravoslovnega področja.

a) Triletni  predmeti

 • tuj jezik  (nem., angl.,  italij., madžar.) (7., 8., 9. razred)

b) Triletni predmeti, lahko tudi krajši

 • računalništvo
 • verstva in etika

c) Enoletni predmeti, vezani na razred

 • likovno snovanje (7. razred)
 • matematična delavnica (7. razred)
 • čebelarstvo (7. ali 8. ali 9. razred)
 • življenje človeka na Zemlji (8. razred)
 • likovno snovanje (8. razred)
 • matematična delavnica (8. razred)
 • državljanska kultura (9. razred)
 • raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja (7. ali 8. ali 9.razred )
 • likovno snovanje (9. razred)
 • matematična delavnica (9. razred)
 • retorika (9. razred)
 • projekti iz tehnike (9. razred)

d) Enoletni predmeti

 • plesne dejavnosti
 • sodobna priprava hrane, načini prehranjevanja
 • lutke
 • drama, gib, glasba
 • šahovske osnove in kombiniranje
 • vzgoja za medije: radio, televizija, tisk
 • turistična vzgoja
 • računalništvo, multimedija, računalniška omrežja
 • slovenščina: gledališki klub; literarni klub; šolsko novinarstvo
 • kmetijstvo: kmetijska dela, sodobno kmetijstvo
 • obdelava materialov: les, kovina, umetne mase
 • šport: izbrani šport; šport za zdravje; šport za sprostitev
(Skupno 218 obiskov, današnjih obiskov 1)