Šolsko okolje ima pomembno vlogo pri omogočanju, spodbujanju in krepitvi zdravja naših otrok in mladostnikov. Spodbujalo naj bi tako telesno, duševno kot socialno in okoljsko zdravje. Bolj, ko šola celostno spodbuja vse vidike zdravja, bolj učenci razvijajo svoje sposobnosti, veščine in pridobivajo znanje, povezano z življenjem.

Naša šola s svojim delovanjem spodbuja, omogoča in krepi zdrav  način življenja na naslednjih področjih:

 • zdrava prehrana in hidracija,
 • telesna dejavnost in gibanje,
 • zdravo in urejeno okolje,
 • kakovostna izraba prostega časa,
 • duševno zdravje in medsebojni odnosi.

V šoli z urejenim informativnim kotičkom za učence in zaposlene ter z izvajanjem različnih dejavnosti:

 • ozaveščamo o pomenu telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje;
 • krepimo razumevanje pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka;
 • spoznavamo in aktivno izvajamo različne gibalne dejavnosti;
 • razvijamo navade zdravega prehranjevanja;
 • ozaveščamo o varnem in odgovornem ravnanje v okolju;
 • pridobivamo znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost;
 • oblikujemo pozitiven odnos do gibanja, zdrave hrane in uravnoteženega prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijamo pozitivna stališča,  navade, vrednote in ravnanja.

Pri izvajanju posameznih načrtovanih aktivnosti šolski tim sodeluje z ZD Ormož (Center za krepitev zdravja), z izvajalci projekta »Specialni Zdravko« (Društvo za kulturo inkluzije) in drugimi zunanjimi izvajalci.

(Skupno 104 obiskov, današnjih obiskov 1)