JEDILNIK

Za prehrano naših učencev skrbi Vzgojno varstveni zavod Ormož, z vodjo prehrane go. Ivanko Jurgec.

Mesečni jedilnik:

 


ŠOLSKA PREHRANA

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani  v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Več o tem si lahko preberete na strani Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, sledite TEJ povezavi.

CENA PREHRANE v šolskem letu 2022/2023:

  • šolska malica – 0,90 €
  • šolsko kosilo za učence do 4. razreda – 2,30 €
  • šolsko kosilo za učence od 5. razreda dalje- 3,00 €

SUBVENCIJA  ZA  MALICO in  KOSILO

Osnova za ugotavljanje pravice do subvencije za malico in kosilo je veljavna Odločba o otroškem dodatku.

Za šolsko leto 2022/23 ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šole bomo imele dostop do podatkov o dohodku iz odločb o otroškem dodatku in bomo same evidentirale tiste učence, ki bodo lahko imeli subvencionirano malico ali kosilo (glede na procent  povprečnega mesečnega dohodka).

Polnoletni učenci, ki nimajo odločbe o državni štipendiji in jim odločba o otroškem dodatku preneha veljati s polnoletnostjo,  lahko na CSD vložijo  posebno vlogo za priznanje pravice do subvencije malice oziroma kosila.

Subvencija malice

Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

  • učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino
  • učenci in dijaki, ki so prosilci za azil
  • učenci in dijaki, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

Subvencija kosila 

Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Učencem pripada polna subvencija za kosilo oz. brezplačno kosilo. Do polne subvencije oziroma brezplačnega kosila so upravičeni tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino.

(Skupno 1.600 obiskov, današnjih obiskov 1)