OBVEZNI PROGRAM

PREDMETI/RAZRED     1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 4 4
Tuji jezik 2 2 2
Likovna vzgoja 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Glasbena vzgoja 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Tehnika in tehnologija 2 3 4 4 4
Gospodinjstvo 2 2 2 2 2
Naravoslovje 3 2 2 2 4 3
Spoznavanje okolja 3 3 3
Družboslovje 2,5 2,5 2,5 4 2 3
Športna vzgoja 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Izbirni predmet 1 1 1
Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1
Število tednov 35 35 35 35 35 35 35 34 33
(Skupno 559 obiskov, današnjih obiskov 1)