Učenci tretje triade naše šole so bili v minulih letih vključeni v projekt Program dodatnega usposabljanja, v katerem so imeli možnost razvijati poklicne kompetence, delovne navade, spoznavati različne poklice in se pripravljati na čim bolj samostojno življenje po zaključku šolanja. Ker se je ta projekt žal zaključil, smo se na šoli odločili, da bomo v okviru šolskih in obšolskih dejavnosti vseeno skušali slediti ciljem projekta.

Tako imajo učenci na šoli možnost spoznavati različne poklice, ki jih opravljajo odrasli, posvečajo se opravilom, ki jih opravljamo v vsakdanjem življenju, spoznavajo srednje šole in programe, v katerih lahko nadaljujejo izobraževanje, ko končajo program nižjega izobrazbenega standarda ter se pogovarjajo o dejavnikih, ki vplivajo na izbiro in kvalitetno opravljanje dela.

Učenci tako razvijajo ročne spretnosti, komunikacijo, sodelovalno učenje, zavedanje o pomenu učnih in delovnih navad, zavedanje o pomenu dogovarjanja ter sprejemanja kompromisov ter pomenu sooblikovanja in upoštevanja navodil, pravil, zahtev, ki jih življenje vsak dan postavlja pred nas.

Delo na tem področju poteka v okviru interesnih dejavnosti Svet poklicev ter Mizica, pogrni se, v okviru dni dejavnosti, pouka, preko pogovorov pri razrednih urah in občasnih obiskih pri zunanjih sodelavcih z namenom spoznavanja različnih poklicev in opravil.

Učenci preko spleta in preko pogovorov z ljudmi, ki določen poklic opravljajo, zbirajo informacije o poklicih, ki jih zanimajo. Pomagajo pri urejanju šolske okolice ter s pridom izkoriščajo dobro opremljeno gospodinjsko in tehnično učilnico na šoli, kjer spoznavajo in uporabljajo različne male gospodinjske aparate in stroje za obdelavo lesa.

Prav vsakemu izmed učencem poskusimo omogočiti, da pride do znanj in spoznanj, kako pomembno in častno je vsako delo, ki ga nekdo opravlja in kako pomembno je, da vsako delo in osebo, ki ga opravlja, cenimo in spoštujemo.

(Skupno 54 obiskov, današnjih obiskov 1)