Trajnostni razvoj je nova vizija v vzgoji in izobraževanju. Poudarja celovit, interdisciplinaren pristop k pridobivanju znanja, sposobnosti in veščin, ki so potrebne za trajnostno prihodnost in spremembo vrednot, vedenja in življenjskih navad.

V projekt Trajnostni razvoj so vključeni vsi učenci in učitelji šole. Aktivnosti, ki se odvijajo v sklopu tega projekta težijo k iskanju in raziskovanju načinov, kako pripraviti učence na to, da se soočijo z izzivi sedanjosti in prihodnosti. Po poteh projekta stopamo s spoznanjem, da ima izobraževanje ključno vlogo za trajnostno prihodnost.

Prizadevamo si, da bi učenci skozi različne aktivnosti spoznali in razumeli ključno nalogo trajnostnega razvoja, to je povezovanje treh stebrov človekovega življenja in delovanja: okolja in prostora, gospodarstva ter družbe.

Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj poteka na šoli v treh sklopih: varstvo okolja, socialni razvoj in gospodarstvo.

V sklopu Varstvo okolja učenci razvijajo odgovoren odnos do narave, spoznavajo pomen samooskrbe in pridelave zdrave hrane, spoznavajo kaj vse se lahko naučijo iz narave in spoznavajo načine, kako zmanjšati količino odpadne hrane.

V sklopu Socialni razvoj pri učencih spodbujamo telesno in duševno zdravje. Učenci odkrivajo načine kvalitetnega preživljanja prostega časa, krepijo zdravo samozavest in pozitivno samopodobo in odkrivajo svoja močna področja. Spoznavajo tradicionalna znanja lastnega naroda, kulturno dediščino lastnega kraja in države in razvijajo občečloveške vrednote.

V sklopu Gospodarski razvoj učenci spoznavajo pomen lokalnih pridelovalcev hrane s poudarkom EKO, spoznavajo pomen socialnega podjetništva, pomen pravične trgovine in načine trajnostne mobilnosti.

 

Veder pogled,

srečen nasmeh,

modre misli,

prijateljski odnosi,

pogumni zeleni koraki!

(Skupno 119 obiskov, današnjih obiskov 1)