V šolski svetovalni službi je zaposlena svetovalna delavka Kristina Podgorelec, ki je dosegljiva na telefon 02 74 16 55 4.

 

Delo svetovalne službe poteka v skladu s programskimi smernicami o delu svetovalne službe in v skladu z letnim delovnim načrtom šole:

 • sodeluje pri sprejemu in vključitvi novih učencev oz. pri prešolanju učencev;
 • ureja subvencioniranje šolske prehrane;
 • ureja subvencioniranje šole v naravi in drugih oblik subvencije;
 • ureja prevoze s šolskim kombijem;
 • vodi poklicno svetovanje in vse aktivnosti v zvezi z njim (Poklicna orientacija);
 • svetuje učencem in staršem, če se pojavijo težave;
 • organizira učno pomoč učencem;
 • sodeluje pri organizaciji letovanj med počitnicami;
 • vodi delo prostovoljcev na šoli;
 • vodi preventivni program: organizira strokovna predavanja oz. delavnice za starše in učence;
 • sodeluje v strokovnih timih pri izdelavi in evalvaciji individualiziranih programov za učence;
 • delež svetovalne službe bo namenjen tudi logopedskim obravnavam naših učencev.

 

Po potrebi sodeluje z zunanjimi institucijami kot so:

 • Zdravstveni dom;
 • Svetovalni center;
 • Dispanzer za mentalno zdravje;
 • Uradom za delo;
 • Centrom za socialno delo;
 • Policijo, osnovnimi in srednjimi šolami ter;
 • z raznimi nevladnimi organizacijami in društvi.
(Skupno 315 obiskov, današnjih obiskov 1)